Leden.

De Gilde heeft in de loop der jaren veel nieuwe leden zien komen en gaan. Het is niet altijd gemakkelijk gemotiveerd te blijven, zeker als de in te studeren werken niet van de makkelijkste zijn. Toch is dit nodig om een zeker niveau te kunnen blijven halen. Daarbij laat de fysiek het soms nogal eens afweten en zeker op latere leeftijd. Dit laatste mag men niet onderschatten zeker voor wat de grote instrumenten betreft. Een bastuba bespelen bijvoorbeeld vereist een paar stevige longen.

Ondergetekende is toegetreden eind 1975 en van het korps uit die tijd zijn er heden welgeteld twee leden overgebleven. Van onderstaande foto die dateert van 1962 (70ste verjaardag) is niemand nog lid. Hier heeft de vergrijzing dus zijn tol geeist en zijn de meesten reeds van ons heengegaan.

 

Na wat zoekwerk en hulp van een paar, toen jongste leden, hebben we de meeste namen kunnen achterhalen. Mijn dank hiervoor.

Op de tweede foto kan je aan de hand van de nummers op de foto en de lijst er onder de naam van deze mensen terug vinden.

 

De foto is genomen op de pui van het stadhuis op de markt na de officiële ontvangst ter gelegenheid van de 70ste verjaardag. Het feest ging door zondag 20 mei 1962.