De oudste nog bestaande muzikale vereniging van de stad.

De Koninklijke Harmonie der Gilde werd op 15 mei 1891 opgericht uit de behoefte van de toenmalige "Gilden van Ambachten en Neringen" om over een eigen muziekmaatschappij te kunnen beschikken. De allereerste benaming luidde dan ook "Harmoniemaatschappij der Gilden van Ambachten en Neringen". Deze maatschappij diende in de eerste plaats om de feesten van de verschillende gilden op te luisteren.

In die meer dan 120 jaar van haar bestaan heeft de vereniging zeker haar hoogtes en laagtes, vrolijke en minder aangename ogenblikken gekend maar heeft nooit opgehouden te bestaan.

In deze site hebben we getracht de meest markante feiten aan te halen, een bloemlezing dus uit de aloude archieven die nog steeds in ons bezit zijn en dat vanaf het prille begin.

 

 

Ontworpen door Laurent Nicolai